องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชุด ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

14 พฤศจิกายน 2566
ขนาดตัวอักษร


.     ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร มอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชุด ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ  เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี