GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

22 – 29 กันยายน 66 นี้ อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี

February 23 2024
ขนาดตัวอักษร

     องค์การเภสัชกรรมจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใย ทุกคน" We Care For Everyone โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ยาและการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน โดยทีมเภสัชกรจากองค์การเภสัชกรรม  ระหว่างวันที่ 22 - 29 กันยายน 2566 ณ ร้านขายยา จีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี  โดยจัดขึ้นในเวลา 10.00 น. - 11.00 น. ของทุกวัน มีหัวข้อดังนี้  


 

·     วันที่ 22 ก.ย.66 เรื่อง “ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย” โดย ภญ.ณัฐพร บุญมีปรีชาชาญ

·     วันที่ 25 ก.ย.66 เรื่อง “ซื้อยา ต้องถามหาเภสัชกร” โดย ภก. รัฐพงษ์ พงษ์ประเสริฐ

·     วันที่ 26 ก.ย.66 เรื่อง “สุขภาพดี สร้างได้ในยุคดิจิตอล” โดย ภญ. รวีรัตน์ รุ่งพิพัฒน์ชัย

·     วันที่ 27 ก.ย.66  เรื่อง “กัญชา กัญชง กัญใจ” โดย ภญ. ณัฐพร บุญมีปรีชาชาญ

·     วันที่ 28 ก.ย. 66 เรื่อง “กินอย่างไรให้พ้นโรคไต” โดย ภก. รัฐพงษ์ พงษ์ประเสริฐ

·     วันที่ 29 ก.ย. 66 เรื่อง “เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีที่สดใส” โดย ภก. รัฐพงษ์ พงษ์ประเสริฐ

นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาการใช้ยาและการดูแลสุขภาพ โดยเภสัชกรจากองค์การเภสัชกรรม ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์  ทั้ง 8 สาขา ขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ 

1.  สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-203-8847 และ 02-203-8849

2.  สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร 02-222-5931 และ 02-225-6367

3.  สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร 02-412-9377

4.  สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 02-282-0729

5.  สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง โทร 02-536-3526 และ 02-536-4086

6.  สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 02-951-0925 และ 02-590-6034 

7.  สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-354-9061

8.  สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร 02-143-8768

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาได้ที่ GPO Call Center โทร 1648

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม และปรึกษาปัญหาการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ณ ร้านขายยา จีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม ทุกสาขา ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่องค์การเภสัชกรรมร่วมห่วงใยสุขภาพของคนไทย นอกเหนือจากการเป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน