องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

GPO ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19

12 กันยายน 2566
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้า พัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 ร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกฟรี และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ GPO ทางเว็บไซต์ GPO Planet ราคาลดพิเศษ เฉพาะวันที่ 11-13 กันยายนนี้