GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 31 ปี

April 25 2024
ขนาดตัวอักษร

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 31 ปี โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมสุขภาพจิต วันที่ 10 เม.ย.66