องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

สาขาภาคและบริษัทร่วมทุน

24 เมษายน 2566
ขนาดตัวอักษร

สาขาภาคและบริษัทร่วมทุน

องค์การเภสัชกรรม มีสาขาภาค จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 

1. องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ 

44 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5344-1315 และ 0-2203-8992-3  หมายเลขโทรสาร 0-5344-1981

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

2. องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88 หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-8124-6 และ 0-2203-8990-1  หมายเลขโทรสาร 0-4221-8036

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

3. องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้

10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7423-0546-8 และ 0-2203-8994-5  หมายเลขโทรสาร 0-7423-0533-4

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

รายชื่อบริษัทร่วมทุน

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด