GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

เจ้าหน้าที่จากสมาคมอุตสาหกรรมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีกัญชงกัญชาแห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย (MHIRA) เยี่ยมชมการดำเนินงาน

April 25 2024
ขนาดตัวอักษร


 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสมาคมอุตสาหกรรมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีกัญชงกัญชาแห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย (MHIRA) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของประเทศฟิลิปปินส์ในการจัดงาน HSC Executive Tour 3.0 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชา (คลอง 10) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิจัยกัญชาทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี