องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงานประชุมวิชาการพัฒนาองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์

23 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงานประชุมวิชาการพัฒนาองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัยและพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ภก.ปีฐพล รัตนจินดา รักษาการผู้อำนวยการกองการขายภาครัฐ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Cannabis products ขององค์การเภสัชกรรมที่มีในปัจจุบัน และที่จะวางแผนการผลิตในอนาคต” ณ ห้องประชมประโคนชัย โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ วันที่ 22-23 ก.พ. 66