องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

24 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดตัวอักษร

คณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี ภญ.สิวินีย์ วัฒิธรรม ผู้อำนวยการกองการผลิต ให้การต้อนรับ วันที่ 24 กุมภาพันธ์