องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม ลงนามความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช

20 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดตัวอักษร

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการร่วมพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช ระหว่างมูลนิธิกสิกรไทยกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะร่วมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย เพื่อการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชยา สนับสนุนข้อมูลด้าน วิชาการของพืชยา ตั้งแต่การปลูก การสกัด การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ และการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้แก่มูลนิธิกสิกรไทย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566