องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

คณะศึกษาดูงานจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การเภสัชกรรม

17 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดตัวอักษร

พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการ ในฐานะประธานคณะทำงาน DT Enabler ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งในปี 2564 องค์การฯได้รับคะแนนประเมินจากทริสที่ระดับ 3.19 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมพิกุล 1 องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566