องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม ร่วมให้การสนับสนุนและจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2566

18 มกราคม 2566
ขนาดตัวอักษร

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2566 “Health Tech for Smart Living นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ที่โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ สามารถนำไปพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีศักยภาพ รองรับสถานการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด  

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมสนับสนุนและจัดนิทรรศการในการประชุมดังกล่าว โดยในปีนี้ได้นำเสนอผลงานการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี-จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) และการพัฒนายาต้านไวรัสโควิด-19 รายการใหม่ขึ้นสำเร็จ ภายใต้ชื่อ ยาโมโนเวียร์ หรือชื่อสามัญทางยาคือ ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ในรูปแบบแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม