GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

March 31 2023
ขนาดตัวอักษร