องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ สู่หน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC จำนวน 25 ล้านเม็ด อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด

15 กรกฎาคม 2565
ขนาดตัวอักษร

     

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้มีการบริหารจัดการสำรอง "ยาฟาวิพิราเวียร์" (Favipiravir)  เพื่อรองรับกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19  จำนวน 25 ล้านเม็ด  โดยได้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC  อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป  ทั้งนี้ได้ดำเนินการ จัดส่งแล้วจำนวน 3.7 ล้านเม็ด  ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 21.3 ล้านเม็ด ทยอยส่งมอบพื้นที่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

     นอกจากนี้ ได้ดำเนินการการจัดหา “ยาโมนูลพิราเวียร์”  (Molnupiravir) จำนวน 5  ล้านแคปซูล  ได้ส่งมอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วจำนวน 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อีก 3 ล้านแคปซูล อยู่ระหว่างจัดหา คาดว่าสามารถส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565
 

     ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด เพื่อทำการปรับแผนการสำรองทั้งการผลิตเองและจัดหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19