องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.”

27 พฤษภาคม 2565
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.”

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. โดยมี ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนแพทย์และเภสัชกรของสถาบันมะเร็งในสังกัดกรมการแพทย์ และได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลในการเข้าระบบเบิกจ่ายดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสั่งใช้ และการเบิกจ่ายที่ชัดเจน รวมถึงช่วยเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาจากสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมจำนวน 3 รายการซึ่งล่าสุดได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเบิกจ่ายชดเชยในระบบของ สปสช.ตามกฎเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด