องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

อาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

17 พฤษภาคม 2565
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ รับผิดชอบกลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565