องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

กิจกรรมพิจารณาทีมในรอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการ GPO Ignite Program (DEMO DAY)

27 เมษายน 2565
ขนาดตัวอักษร

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ และดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัทดูเรียน คอร์ปปอเรชัน ที่ปรึกษานวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม นำทีมพิจารณาคัดเลือก Start up เข้าสู่โครงการ GPO Ignite Program "ก้าวแรกที่มั่นคง เพื่อธุรกิจนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า" วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต