องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญ เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

29 เมษายน 2565
ขนาดตัวอักษร

    องค์การเภสัชกรรมมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญ เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท   


      วันนี้ (29 เม.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การเภสัชกรรม เป็นประธาน มอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญ ให้แก่ นายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ประกอบด้วยเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน 840 กล่อง แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 50 กรัม จำนวน 8,400 หลอด โดยได้จัดเป็นชุด ทั้งหมด 4,200 ชุด นอกจากนี้ยังมีของขวัญได้แก่ ตุ๊กตา สายคล้องคอ ลูกบอล แก้วน้ำ หมอน ผ้าห่ม กระเป๋าเป้ และของเล่นอื่นๆ อีกมากมาย รวมจำนวน 400 ชิ้น มีมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เพื่อสถาบันฯ จะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทั้งนี้ การมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่กำลังจะถึงนี้ ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและสถานศึกษา

     องค์การเภสัชกรรมร่วมสนับสนุนและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้  ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรค และช่วยปกป้องให้เด็กและประชาชนปลอดภัยจากโรคนี้ได้มากขึ้น