องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

12 เมษายน 2565
ขนาดตัวอักษร

     


     ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่าองค์การเภสัชกรรม สนับสนุน ชุดเวชภัณฑ์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล  ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และกองบังคับการตำรวจทางหลวง หน่วยงานละ 4,200 ชุด  รวมมูลค่า 9 แสนบาท  เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมแจกชุดป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด ที่สถานีขนส่งหมอชิต    เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการแพร่เชื้ออีกทางหนึ่ง

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยและการผลิตยา การจัดหายาและวัคซีน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยทางคลินิกและยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน สถานพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมกันป้องกันโรคโควิด-19 โดยการไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงรักษาระยะห่าง และเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นเพื่อลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิต  สุดท้ายนี้องค์การเภสัชกรรม ขอส่งมอบความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านพ้นสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19