องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

อภ. MOU ความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ

7 ธันวาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM :A2S) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในองค์การเภสัชกรรม ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ วันที่ 7 ธ.ค.64