องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

2 ธันวาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

 

      องค์การเภสัชกรรมกำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันอัคคีภัย การหนีไฟ การดับเพลิง และการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

      โดยการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ เป็นการสมมุติเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เครื่อง HPLC ในห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ (อาคารพิกุล) องค์การเภสัชกรรม

    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่ใช้เส้นทางพระรามที่ 6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก และโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัย ผู้ที่สัญจรผ่านไป – มา บริเวณดังกล่าวด้วย