องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้นแก่ไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งต่อ รพ. และบุคลากรทางการแพทย์

18 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร


     องค์การเภสัชกรรมเล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตหน้ากากอนามัยมอบ ให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 100,000 ชิ้น บรรจุ “กล่องBOXบุญ”  หน้ากากอนามัย Surgical Mask มอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

   
     นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์  จำนวน 100,000 ชิ้น ( 2,000 กล่อง)  มูลค่า 200,000 บาท มอบให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุน โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX  เปลี่ยนกล่องและซองไม่ใช้แล้ว   เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์” โดยนำหน้ากากอนามัยที่ทางองค์การเภสัชกรรมได้สนับสนุนในครั้งนี้ไปบรรจุอยู่ในกล่อง  “กล่องBOXบุญ” หน้ากากอนามัย Surgical Mask จากน้ำใจคนไทย แล้วนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

     สำหรับโครงการ“ไปรษณีย์ reBOX  เปลี่ยนกล่องและซองไม่ใช้แล้ว เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์” เป็นโครงการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร นำกล่องพัสดุและซองกระดาษที่มีการรับบริจาคจากประชาชนกลับมาใช้ประโยชน์และทำให้มีคุณค่า โดยทำเป็นกล่อง Box บุญ รวมถึงการนำกล่องไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามในการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 รวมถึงสิ่งของอื่นๆ  ที่โรงพยาบาลยังมีความต้องการ ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม นำของที่ไม่ใช้แล้ว  นำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ได้มากที่สุด

  
     “องค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมจึงผลิตและสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคซองและกล่องที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมารีไซเคิลอีกครั้งเพื่อใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด ” รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว