GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 64

January 21 2022
ขนาดตัวอักษร     ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา
 คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 64 
 
     จากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนเพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองวัคซีนไปแล้วนั้น      องค์การเภสัชกรรม ได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อต   ต่อไป ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัทซิลลิคฯ ดังนี้
 
     บริษัทซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา ในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีน จำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564
 
     ทั้งนี้ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัทซิลลิคฯและองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป