GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

อภ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564

January 21 2022
ขนาดตัวอักษร

   
      องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564     ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564  ณ Hall 9-12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างเวลา 09.00-19.00 น. ภายใต้แนวคิด “เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน” โดยจะนำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์การเภสัชกรรมในสถานการณ์โควิด-19 
กิจกรรมในบูธจะแบ่งเป็นการชมโรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม นำชมเครื่องผลิตยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ ผ่านกล้อง VR และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านไฟล์วิดีโอ และกิจกรรมเกมตอบปัญหาชิงรางวัล จำนวน 2 รอบต่อวัน

       โดยจะมีพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เวทีกลาง อาคาร 9-12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 
       
      การจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมจัดทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 62 หน่วยงาน มีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้จัดงานหลัก และมีการปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้เข้าร่วมจัดงาน/ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด