องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

กฐินสามัคคีองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2564

6 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมพร้อมครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดโปรยฝน คลอง 11 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564