GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เนื่องใน "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"

January 21 2022
ขนาดตัวอักษร

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมตัวแทนพนักงานและลูกจ้าง องค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564