องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต)

3 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร