องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

11 ตุลาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

 


     องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 1,223,500 ชิ้น เป็นเงิน  2,447,000 บาท เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19

 

 

   นพ.สมศักดิ์​ อรรฆศิลป์​ อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง องค์การเภสัชกรรมในฐานะองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ   ได้ดำเนินการตามภารกิจ ในการวิจัยและพัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยในด้านต่างๆ และนอกเหนือจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรมมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงได้ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 13,000 กล่อง มูลค่า 1,300,000 บาท โรงพยาบาลราชวิถี​ จำนวน 4,200 กล่อง มูลค่า 420,000 บาท สถาบันสุขภาพเด็ก​แห่งชาติ​มหาราชินี จำนวน 1,700 กล่อง มูลค่า 170,000 บาท สถาบัน​ประสาท​วิทยา จำนวน 1,020 กล่อง มูลค่า 102,000 บาท สถาบัน​มะเร็งแห่งชาติ  จำนวน 950 กล่อง มูลค่า 95,000 บาท และโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 600 กล่อง มูลค่า 60,000 บาท รวม 21,470 กล่อง (1,073,500 ชิ้น) มูลค่ารวม 2,147,000 บาท

 

 

 

     นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ที่ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564) จำนวน 3,000 กล่อง รวม 150,000 ชิ้น มูลค่า 300,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมดที่องค์การฯสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 6 แห่ง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งหมด 24,470 กล่อง รวม 1,223,500 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งหมด 2,447,000 บาท

     “การให้ความช่วยเหลือขององค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แทนความห่วงใย และขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง  และปลอดภัย สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว และขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน องค์การเภสัชกรรม ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป” นพ.สมศักดิ์​  กล่าว