องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 35,900 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 23,600 หลอด พร้อมถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด มูลค่ากว่า 1 ล้าน 8 แสนบาทแล้ว

9 ตุลาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

     องค์การเภสัชกรรมส่งยาตำราหลวง และยาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลำพูน ปราจีนบุรี ตาก ลพบุรี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยภูมิ อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี พิจิตร  พร้อมจัดส่งหน่วย ERT/GPO  มอบถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด และยาตำราหลวง 1,000 ชุด ช่วยเหลือ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี

 

             ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนดร้อนให้กับประชาชนกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรม ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,874,276 บาท จัดยาตำราหลวง ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้าน ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน ยาธาตุน้ำแดง น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน พลาสเตอร์ยา และสำลี ส่งไปจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 6,000 หลอด จังหวัดลำพูน จำนวน 2,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 4,000 หลอด จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด และจังหวัดตาก จำนวน 5,500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด จังหวัดลพบุรี จำนวน 5,400 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 3,800 หลอด จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 3,800 หลอด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3,000 ชุด จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2,500 ชุด จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2,500 หลอด จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1,000 ชุด และจังหวัดพิจิตร จำนวน 2,500 ชุด โดยได้ทยอยจัดส่งไปแล้วผ่านไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานปกครองของแต่ละพื้นที่

            “องค์การเภสัชกรรมโดยทีม ERT/GPO ยังได้จัดทีมลงพื้นที่นำถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และอำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นอีกภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน” ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กล่าว