องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

“กัญชาเมดิคัลเกรด” กับมาตรฐาน การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดี (GSP : Good Security Practice)

20 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

        “การดำเนินการเรื่องกัญชาเมดิคัลเกรด ทุกขั้นตอนล้วนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดี หรือ GSP ทั้งหมด   ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิดที่ใช้ปลูกกัญชาเท่านั้น แต่ยังแทรกอยู่ในทุกกระบวนการ จนผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ออกมา” ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม (อภ.)  กล่าว

        ดร.ภญ.นันทกาญจน์  อธิบายเพิ่มเติม ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดระบบความปลอดภัยตามโครงการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้มาดูโรงเรือนระบบปิดที่ใช้ปลูกกัญชาด้วยพื้นที่ 100 ตารางเมตร    ว่า ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งในเรื่องการกำกับดูแลการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์นั้นองค์การฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโดยมีหน้าที่ตรวจรับและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และผลผลิตกัญชาทางการแพทย์ เป็นตามแนวทางของหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติความปลอดภัยที่ดี GSP (Good Security Practice) ตลอดทั้งกระบวนการอย่างเคร่งครัด

 

        สำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน GSP  นั้น มีหลายอย่าง อาทิ การจัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงสถานะการเพาะปลูกและผลผลิตกัญชาทางการแพทย์ การเก็บรักษากุญแจสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์และผลผลิตกัญชาทางการแพทย์ การจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี ส่งให้ อย. การการเก็บรักษา การจำหน่าย และการทำลายหรือเพื่อการอื่นใดในโครงการ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หรือผู้แทนก่อน แล้วแต่กรณี

ในเรื่องของความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิด  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบตรวจตราพื้นที่รอบอาคารตลอด 24 ชั่วโมง  และดูแลการเข้า – ออก ของเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก บุคคภายนอกที่ต้องการเข้าพื้นที่เพาะปลูกกัญชา ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติตามแผนกรณีฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด

        เมื่อถามว่ามาตรฐานด้านการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดีในส่วนของการขนส่ง จำเป็นต้องมีรถขนส่งเฉพาะหรือไม่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า  จริงๆไม่ได้กำหนดขนาดนั้น แต่ขอแค่มีมาตรการในการบริหารจัดการ ทำอย่างไรที่คิดว่าจะไม่ลักลอบหลุดออกไป  สิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ผลิตภัณฑ์หลุดรอดออกไปได้ หากหลุดรอดออกไปเราก็ต้องรับผิดชอบ

        “สำหรับโรงพยาบาลที่จะนำยากัญชาไปใช้ในโครงการวิจัยนั้น ต้องลงทะเบียนกับ อย.  และมาติดต่อทางองค์การฯ เราก็จะตรวจสอบว่าโรงพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ และมีแพทย์ เภสัชกรที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์หรือไม่ หากผ่านการรับรองทั้งหมดก็จะนำไปใช้ตามเงื่อนไขต่อไป” ดร.ภญ.นันทกาญจน์ กล่าว

  

        อนึ่ง สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในโรงเรือนระบบปิดนั้น ล่าสุดองค์การเภสัชกรรม ได้เก็บเกี่ยวดอกกัญชาที่มีการเติบโตไปแล้ว ทั้งดอกกัญชาที่มีสารทีเอชซีสูง สารซีบีดีสูง และสารทีเอชซีและซีบีดีในอัตรา 1 ต่อ 1 โดยหลังจากเก็บดอกกัญชาแล้วได้นำกัญชามาผึ่งให้แห้งและดำเนินการตามมาตรฐานขององค์การฯ เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น คาดว่าปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนี้ จะได้ผลผลิตและส่งให้กรมการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการวิจัยทางการแพทย์ต่อไป