องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

แถลงการณ์องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

10 กันยายน 2564
ขนาดตัวอักษร