องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

15 กรกฎาคม 2564
ขนาดตัวอักษร