GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาตำราหลวงโครงการวันสร้างสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

June 23 2021
ขนาดตัวอักษร

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาตำราหลวงสนับสนุนโครงการวันสร้างสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ซึ่งเป็นโครงการของสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายยุทธนา ตันติพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และนายวิชาญ ปล้องไหม ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาตำราหลวงสนับสนุนโครงการวันสร้างสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดญวณ-คลองลำปักและชุมชนปากคลองตลาด