GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลและสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่กรมราชทัณฑ์

June 23 2021
ขนาดตัวอักษร


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรม นำโดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 50 g จำนวน 4,000 หลอด แก่กรมราชทัณฑ์ โดย นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด โดย นพ.ศิริชัย  ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ ได้มอบสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 60,000 เม็ดแก่กรมราชทัณฑ์ด้วย