องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสนามและชุมชนต่างๆ

14 พฤษภาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ 6 เครื่อง แก่โรงพยาบาลบุษราคัม ชุด PPE แก่ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและชุมชนต่างๆ 

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ องค์การเภสัชกรรมในฐานะองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามภารกิจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน สนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขไทย ในด้านต่างๆ และนอกเหนือจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรม มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “องค์การเภสัชกรรม สู้ภัยโควิด-19” นำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 1 ล้านบาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้มอบชุด PPE มูลค่า 3 แสนบาท ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดสรรแก่โรงพยาบาลสนามในสังกัด กทม. เช่น โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสนามอื่นๆ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 แสนชิ้น (2,000 กล่อง) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จำนวน 8,000 หลอดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 350 g จำนวน 1,000 ขวด ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 250 mg จำนวน 500 กล่อง รวมมูลค่า 5 แสนบาท แก่ชุมชนคลองเตย มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 74,000 ชิ้น (1,480 กล่อง) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จำนวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 350 g จำนวน 450 ขวด รวมมูลค่า 3 แสนบาท แก่ชุมชนเขตบางแค และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 74,000 ชิ้น (1,480 กล่อง) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จำนวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 350 g จำนวน 450 ขวด รวมมูลค่า 3 แสนบาท มอบให้กับพื้นที่ชุมชนโดยรอบองค์การเภสัชกรรมพระรามที่ 6 รวมมูลค่าในการบริจาคครั้งนี้ จำนวน 2 ล้านสี่แสนบาท

“แนวทางการให้ความช่วยเหลือขององค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนต่างๆ แทนความห่วงใย และขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนชาวชุมชนต่างๆ ให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ยืนหยัด และปลอดภัย สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว และขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน องค์การเภสัชกรรม ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป” ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว