องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอออล์ล้างมือป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์ทั้งทางรถทัวร์ รถส่วนตัว และเครื่องบิน

8 เมษายน 2564
ขนาดตัวอักษร

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้จะมีประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปหาพ่อ แม่ ญาติ พี่น้องเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และในขณะที่รัฐบาลได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ ร้อยละ50-60 ของประชาชน แนวทางการป้องกันและลดการแพร่เชื้ออีกทางหนึ่ง คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ บ่อยๆ รวมถึงรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจามและเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 15,000 หลอด บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 15,000 หลอด และกองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 10,000 หลอด รวมทั้งหมด 40,000 หลอด มูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์นี้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีน การวิจัยและพัฒนาวัคซีน การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การวิจัยพัฒนายา การผลิตยาและจัดหายารักษาโควิด-19 ตามภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในการวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และหนึ่งในนั้นที่สำคัญ คือ การสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับสถานพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป