องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

8 เมษายน 2564
ขนาดตัวอักษร

วันนี้ (8 เม.ย.64) ที่คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาชนิด THC เด่น ขนาด 5 มิลลิลิตร ภายใต้ชื่อ THC DMS Oil ให้แก่ นพ.จินดา โรจน์เมธินร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในผู้ป่วยภายใต้รูปแบบพิเศษ SAS (Special Access Scheme) โดยส่งมอบเบื้องต้นให้แก่สถาบันมะเร็ง จำนวน 210 ขวด จากจำนวนทั้งหมด 2,400 ขวด ซึ่งจะทยอยส่งมอบและกระจายไปยังคลินิกกัญชาในสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทั้ง 13 แห่งอย่างต่อเนื่องต่อไป 


ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์แบบครบวงจรตั้งแต่การปลูก การผลิต และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์