องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม (GPO) คว้ารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ปีที่ 3

16 มีนาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับรางวัลอุตสาหกรรมที่มีผลงานและนวัตกรรมยอดเยี่ยม ด้านกระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟิก “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

16 มีนาคม 2564  นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้เข้าร่วมรับรางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia”  จากงานสัมมนาด้านชีววัตถุ เรื่อง Biologics Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2021 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดย IMAPAC ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์ 

การรับรางวัลครั้งนี้นับเป็นการรับรางวัลครั้งที่ 3 ขององค์การเภสัชกรรม โดยครั้งแรกรับรางวัลเมื่อปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2563 รางวัลนี้มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานอุตสาหกรรมที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีงานนวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟิก  ซึ่งองค์การเภสัชกรรม มีผลงานที่โดดเด่น ด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะในปีนี้ที่ได้นำเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาปรับเพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่าจะสามารถเริ่มศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 ได้ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ 

“รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญของทีมงานองค์การเภสัชกรรม ในการที่จะขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและผลิตชีววัตถุ/วัคซีน เพื่อความมั่นคง การพึ่งพาตนเอง ของประเทศไทย” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าว