องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

กฐินสามัคคีองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2562

20 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

     ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2562 วัดยายดา อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมพร้อมครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562