องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2565

22 กุมภาพันธ์ 2564
ขนาดตัวอักษร

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รององค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดหายา สำนักงานประกันสังคม ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกันจัดทำรายการยา จำนวนสั่งซื้อ ภายใต้กรอบงบประมาณของสำนักงานประกันสังคม เพื่อการจัดหายาสามารถขับเคลื่อนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564