องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

พนักงานและลูกจ้าง องค์การเภสัชกรรมร่วมบริจาคโลหิต

9 กุมภาพันธ์ 2564
ขนาดตัวอักษร


องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กำหนดการรับบริจาคโลหิต โดยมีพนักงานและลูกจ้าง องค์การเภสัชกรรม ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564