องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

คณะผู้บริหารโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เยี่ยมชมการดำเนินงาน

29 มกราคม 2564
ขนาดตัวอักษร


นายพีระพงษ์ ชีวันพิศาลนุกูล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ทางด้านสายการผลิตหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ณ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564