GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด – 19

January 20 2021
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 48,950 หลอด แก่กรมการขนส่งทางบก โดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ กรมการขนส่งทางบก วันที่ 28 ธันวาคม 2563