องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับมอบหน้ากาก N99 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25 ธันวาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลิตนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อ มาตรฐานสูง N99 จำนวน 5,000 ชิ้น โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท หน้ากาก N99 เป็นหน้ากากที่มีมาตรฐานสูงกว่าหน้ากาก N95 คือ มีระดับความสามารถในการกรองอนุภาคได้ถึง N99 ป้องกันการกระจายของเชื้อโรค ทั้งรูปแบบที่เป็นละอองฝอยขนาดมากกว่า 5 ไมครอนหรือ Droplet และแบบละอองฝอยที่ขนาดน้อยกว่า 5 ไมครอน หรือ Airborne transmission เหมาะสำหรับการป้องกันการแพทย์ กระจายของเชื้อ COVID-19 สู่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก เช่น การทำหัตถการที่ก่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก การช่วยฟื้นชีพ การใส่/ถอดท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ การพ่นยา การเก็บสิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ การดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบ หรือมีอาการไอมาก การผ่าชันสูตรศพ เป็นต้น

หน้ากาก N99 เป็นการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้มีหน้ากากเกรดทางการแพทย์ใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยหน้ากาก N99 เป็นการหล่อหน้ากากซิลิโคนที่สามารถผลิตได้เองในประเทศไทย โดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. หน้ากากที่ทำจากซิลิโคน ใช้เป็นหน้ากากรูปทรงเดียวกับที่ครอบจมูก นำมาต่อให้แน่นกับส่วนที่ 2. ตัวกรอง (Filter) สำหรับใส่แผ่นกรองอากาศ โดยแผ่นกรองอากาศที่ใช้มีคุณภาพสูงที่ได้การรับรองมาตรฐานสากล และส่วนที่ 3.สายซิลิโคนสำหรับรัดกับด้านหลังศีรษะ ปรับระดับได้ให้กระชับกับใบหน้า

หน้ากากซิลิโคนนี้มีความทนทาน ใช้เสร็จสามารถฆ่าเชื้อแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงสามารถ ใช้ซ้ำหรือใช้ต่อเนื่องระยะเวลาสะสมรวมได้ถึง 72 ชั่วโมง หรือใช้จนกว่ารู้สึกว่าอึดอัดจนต้องใช้แรงหายใจเพิ่ม เบื้องต้นผ่านทดสอบประสิทธิภาพการยึดกระชับใบหน้าจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว