องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมจัดหายาจำเป็นเพื่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

22 ธันวาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (GPO) ให้การต้อนรับ รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสมาขอบคุณที่องค์การเภสัชกรรมจัดหา Allergen Extracts ใช้สำหรับการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ จำนวน 13 รายการ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกลุ่มยาดังกล่าวในประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม