องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

1 ธันวาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนายาที่ใช้สำหรับการรักษาโรคเอดส์ขององค์การเภสัชกรรม โดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯและถวายผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมด้วย

และเนื่องในวันเอดส์โลก องค์การเภสัชกรรมได้เปิดตัวยาใหม่สำหรับใช้ในการรักษายาเอดส์ 2 ตัว คือ

1. ยา ALACOVIR Tablets ซึ่งเป็นการผสมยา 2 ตัว ไว้ในเม็ดเดียวกัน ได้แก่ ยา Abacavir 600 mg. กับ ยา Lamivudine 300 mg.

2. ยาน้ำสำหรับเด็ก ABACAVIR GPO ซึ่งเป็นยาสูตรเดี่ยว Abacavir 20 mg./ml.

โดยยาทั้ง 2 ตัวนี้ จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยดื้อยา หรือแพ้ยา GPO-VIR T ยา PrEP และยา Darutab ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือทนต่อผลข้างเคียงของยาสูตรเดิมไม่ได้ ทั้งนี้ ยาใหม่ทั้ง 2 รายการ คาดว่าจะสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้ภายในปี 2564 นี้ ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกและเข้าถึงยาได้มากขึ้น

องค์การเภสัชกรรม จะเดินหน้าวิจัยและพัฒนายาสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น