องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานอบรมหลักสูตรกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์

16 มกราคม 2563
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ในงาน “การอบรมหลักสูตรกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” โดยมี ดร.ภญ.ชัชฎา โพธิพุกกณะ นักวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Basic information of cannabis และ Cannabinoid preparations ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล