องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมจับมือ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน อย. กรมแพทย์แผนไทยฯ เพิ่มการรักษากัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้นในภาคเอกชน

2 กันยายน 2563
ขนาดตัวอักษร

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า วันนี้ 2 กันยายน 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มการให้บริการรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้น ในส่วนของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน  โดยความร่วมมือในครั้งนี้องค์การเภสัชกรรม ได้ทำหน้าที่ ผลิต จำหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและได้รับการอนุญาตให้เปิดเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะได้มีผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไว้บริการ

​ผู้อำนวยการองค์การฯ กล่าวต่อไปว่า องค์การเภสัชกรรมได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สูตร THC:CBD 1:1 ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย THC 27 มิลลิกรัม  CBD 25 มิลลิกรัม สูตร CBD ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย CBD 100 มิลลิกรัม สูตร THC ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร (ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย THC 13 มิลลิกรัม หรือ 1 หยด มี 0.5 มิลลิกรัม นอกจากนี้องค์การฯยังจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ยาเม็ด ยาพ่น แผ่นแปะ ยาเหน็บ แคปซูลเจล ในอนาคตอีกด้วย โดยทั้งนี้การผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมเป็นผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานทางการแพทย์ หรือ Medical Grade ที่คำนึงถึงความปลอดภัย (Safety) มีสารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ของยาสม่ำเสมอ (Consistency) และมีประสิทธิภาพ (Efficacy)  

ปัจจุบันองค์การฯได้กระจายสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ผ่านทางคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐกว่า 40 โรงพยาบาล และคลินิกเอกชนกว่า 21 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่จะเปิดให้บริการตามความร่วมมือครั้งนี้นี้เพิ่มเติมสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Cent 1648