องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

26 ตุลาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

ภก.ธนาวุฒิ ชวนะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 26 ตุลาคม 2563