องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุพรรณบุรี และ ตรัง แล้ว

29 ตุลาคม 2563
ขนาดตัวอักษร

       ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโครนาโซน 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำสี พลาสเตอร์ ซึ่งได้จัดส่งไปจำนวน 6,300 ชุด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้จัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,800 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,500 ชุด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน 1,000 ชุด การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ

       นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้มีการเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การฯในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ