GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

September 22 2021
ขนาดตัวอักษร


ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 1 โรงงานผลิตยารังสิต 1 พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 29 กันยายน 2563